ISTA – informacja dotycząca rozliczeń

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Chrobry informuje, że firma ista Polska, która rozlicza w naszej spółdzielni koszty ogrzewania budynków, padła ofiarą zewnętrznego cyberataku i ze względów bezpieczeństwa systemy informatyczne tej firmy zostały czasowo wyłączone. Obecnie trwają prace modernizacyjne i konserwacyjne mające na celu przywrócenie pełnego działania systemu i usług. Firma ISTA Polska informuje, że żadne zużycia zarejestrowane na urządzeniach odczytowych nie zostały utracone oraz że na skutek cyberataku nie doszło do nieuprawnionego dostępu do danych osobowych oraz danych wynikających z odczytu urządzeń rejestrujących zużycia. Praca systemów zostanie przywrócona w najszybszym możliwym terminie, jednak na ten moment firma ista Polska nie może stwierdzić kiedy to nastąpi.

Z uwagi na powyższe Spółdzielnia informuje, że rozliczenie sezonu grzewczego 2021-2022 będzie opóźnione i prawdopodobnie nastąpi w miesiącu październiku. Zarząd prosi o dokonywanie bieżących płatności opłat za mieszkanie w miesiącu wrześniu 2022r.

Wykonanie: ZIS