Dostęp do indywidualnej karty opłat za pośrednictwem internetu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Chrobry informuje, że od 01.10.2010r. umożliwił członkom Spółdzielni Mieszkaniowej Chrobry dostęp do indywidualnej karty opłat za mieszkanie za pośrednictwem Internetu. W celu pozyskania prawa dostępu drogą elektroniczną do swojego konta prosimy zainteresowanych członków o przybycie do Biura Obsługi Mieszkańców celem autoryzacji oraz weryfikacji danych personalnych. Prosimy o zabranie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Informujemy, że warunkiem uzyskania dostępu do kartoteki za pośrednictwem Internetu niezbędne jest posiadanie własnego adresu e-mail.

Wykonanie: ZIS