Dostęp do dokumentów za pośrednictwem Internetu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Chrobry informuje, że rozpoczął publikacje dokumentów związanych z działalnością spółdzielni. Dokumenty dostępne są tylko dla członków spółdzielni na indywidualnej karcie opłaty za mieszkanie (E-BOK) w zakładce aktualności. Strona jest w rozbudowie, dokumenty będą sukcesywnie na niej umieszczane.

Wykonanie: ZIS