Informacja o banku PKO

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Chrobry w Nakle nad Notecią informuje, że PKO Bank Polski SA wypowiedział umowę dotyczącą prowizji od wnoszonych przez mieszkańców wpłat w formie gotówkowej za lokale mieszkalne i garaże, na rachunek bieżący Spółdzielni Mieszkaniowej Chrobry w PKO Banku Polskim SA.

Od dnia 12.04.2021 bank będzie pobierał prowizję od osób wpłacających, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO BP SA.

Wykonanie: ZIS