Zarząd i Rada

Przewodniczący

Ryszard Ulatowski

Z-ca Przewodniczącego

Wiesław Belczyński

Sekretarz

Kazimierz Klebs

Przewodniczący

Katarzyna Pawlak-Marosz

Członek

Krzysztof Krajewski

Członek

Anna Zwolińska

Przewodniczący

Leszek Grzegorek

Członek

Michał Dubkowski

Członek

Edyta Osesek

Przewodniczący

Łucja Wachowiak

Członek

Iwona Tadych

Członek

Krzysztof Troczyński

Przewodniczący

Agnieszka Melińska

Członek

Tadeusz Sobol

Członek

Robert Szczepaniak

Wykonanie: ZIS