Zarząd i Rada

Okres trwania kadencji 2018 – 2021

Przewodniczący

Kazimierz Klebs

Z-ca Przewodniczącego

Wiesław Belczyński

Sekretarz

Ryszard Ulatowski

Przewodniczący

Piotr Marosz

Członek

Dariusz Chróściński

Członek

Waldemar Juszczak

Przewodniczący

Urszula Łochocka

Członek

Zenon Radecki

Członek

Małgorzara Ulatowska

Przewodniczący

Lucyna Stachowska

Członek

Piotr Marciniak

Przewodniczący

Stefan Kamiński

Członek

Zenon Grzegorek

Członek

Tadeusz Sobol

Wykonanie: ZIS